i-bank Simple Pay Spot

pos

Η μοναδική υπηρεσία εξόφλησης συναλλαγών και με κάρτες πληρωμών χωρίς επιβάρυνση για τον καταναλωτή


checksign

Απλή και γρήγορη διαδικασία εκτέλεσης κάθε συναλλαγής.

checksign

Πολλαπλά επίπεδα πρόληψης λανθασμένων καταχωρήσεων.

checksign

Αυτόματη λειτουργία αντιλογισμού λανθασμένων κινήσεων.

checksign

Απλή διαδικασία έκδοσης αντιγράφου συναλλαγής

checksign

Αναφορές & στατιστικά συναλλαγών ανα πάσα στιγμή

checksign

Συνεχής διαθεσιμότητα τεχνικής & τηλεφωνικής υποστήριξης

checksign

Δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας

checksign

Συνεχής ένταξη νέων συναλλαγών

Εντάξτε το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας και αποκτήστε κύρος, επισκεψιμότητα και νέα έσοδα, εύκολα και γρήγορα!

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασμούς τους σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.ά., καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας.
Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών, και ισόποση χρέωση του ειδικού λογαριασμού που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Επιχειρηματικά οφέλη από την ένταξή του καταστήματος σας στο δίκτυο
«i-bank Simple Pay Spot»


checksign

Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα

Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.

checksign

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος

Η σηματοδότηση του καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιμότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, το κατάστημα απολαμβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο μέσα από τις τακτικές διαφημιστικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και μέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα «Σημεία Πληρωμής».

checksign

Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ

Η Εθνική Τράπεζα, με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στο «i-bank Simple Pay Spot». Έτσι το Σημείο Πληρωμής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.


Γιατί να προτιμήσετε την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» από άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες;


checksign

Έκδοση νόμιμων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών

checksign

Πλήρης διαχείριση λειτουργιών ταμείου (μετασχηματισμοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, χειριστές - βάρδιες, πώληση με barcode scanner, ακυρώσεις - επιστροφές κ.λπ.)

checksign

Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, οικονομικές δοσοληψίες κ.λπ.)

checksign

Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.)

checksign

Παράλληλα, με τη χρήση της cloud υπηρεσίας "Link4all" εξυπηρετεί:

bullet

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης

bullet

Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης Λογιστή

bullet

Απομακρυσμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταμειακού συστήματος

bullet

Αναφορές - Στατιστικά.

Mobirise

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση


Κάθε επιχείρηση-μέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί μέλος μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

bullet

Η ανάπτυξη των «Σημείων Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά κριτήρια εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σημαντική δυνητική πελατεία για κάθε σημείο.

bullet

Κάθε «Σημείο Πληρωμής» εφοδιάζεται με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας για να καταθέτει μετρητά, εκτός φακέλου, στα περισσότερα από 700 κατανεμημένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM της Τράπεζας. Τα χρήματα καταμετρώνται αυτόματα και πιστώνουν άμεσα τον συνδεδεμένο λογαριασμό.

bullet

Η απόδειξη πληρωμής προς τον πελάτη εκδίδεται, μέσω του ταμειακού συστήματος, από την Εθνική Τράπεζα.

bullet

Κάθε «Σημείο Πληρωμής» έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

bullet

Η συνέχιση της λειτουργίας του κάθε καταστήματος λιανικής ως «Σημείου Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελματία.


Δείτε το video για το i-bank Simple Pay SpotΕντάξτε σήμερα το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot. Η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη και απλή.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία ένταξης της επιχείρησης σας στο δίκτυο "i-bank Simple Pay Spot" .
Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
213 0241128

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο:
09:00 - 15:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:
09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00