Υπηρεσίες Πληροφορικής
& Μηχανογράφησης

H Net Expert ιδρύθηκε το 2012 για να προσφέρει λύσεις πληροφορικής. Η αποστολή μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, είναι η καλλιέργεια επαγγελματικών σχέσεων με το πελατολόγιό μας και η παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής για τις ανάγκες του.
Η συνεχής επιμόρφωση μας και η διαρκής ενημέρωση μας για τις εξελίξεις στην τεχνολογία είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει.

Service Εταιρικών Desktop & Laptop

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Διαθέτουμε 22 χρόνια εμπειρίας στην επισκευή και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ταχύτητα Εξυπηρέτησης

Μέσος χρόνος επισκευής είναι οι 24 ώρες.
 

Προσιτό Κόστος

Πάντα ενημερώνεστε από πριν για το κόστος της επισκευής.

Οι γνώμες των πελατών μας